Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2023

Zarządzenie Nr 0050/48/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 maja 2023 r.

24 Maj 2023
W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 66 Wójta Gminy Żarnów z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności...

Zarządzenie Nr 0050/41/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 kwietnia 2023 r.

14 Kwiecień 2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r....

Zarządzenie Nr 0050/40/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 kwietnia 2023 r.

11 Kwiecień 2023
W sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury w Żarnowie w związku z realizacją projektu "Aktywność zawodowa 30+"...

Zarządzenie Nr 0050/39/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 kwietnia 2023 r.

11 Kwiecień 2023
W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 0050/38/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego...

Zarządzenie Nr 0050/37/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/36/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 marca 2023 r.

31 Marzec 2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r....

Zarządzenie Nr 0050/35/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

30 Marzec 2023
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji...

Zarządzenie Nr 0050/33/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 marca 2023 r.

29 Marzec 2023
W sprawie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r....

Zarządzenie Nr 0050/32/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 marca 2023 r.

24 Marzec 2023
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy dla zadania "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"...

Zarządzenie Nr 0050/31/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 marca 2023 r.

24 Marzec 2023
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r....

Zarządzenie Nr 0050/30/2023 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 marca 2023 r.

17 Marzec 2023
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarnów, dotyczących nadania miejscowości Żarnów statusu miasta...