Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji (wydobywanie kopaliny - Chełsty)

26 Kwiecień 2023
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny - iłów...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zdyszewice gmina Żarnów)

13 Kwiecień 2023
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów)

06 Kwiecień 2023
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa...

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji (budowa farmy fotowoltaicznej Zdyszewice)

06 Marzec 2023
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej...

Obwieszczenie o braku konieczności uzyskania decyzji (farma fotowoltaiczna Wierzchowisko)

08 Grudzień 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia, iż w dniu 07.12.2022 zostało wydane zaświadczenie POŚK.R.6220.13.2022 o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego (budowa farmy fotowoltaicznej Zdyszewice)

10 Listopad 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej...

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego (wydobywanie kopaliny Chełsty)

04 Listopad 2022
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny - iłów...