Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2017

95

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Żarnów”....

94

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Gminy Żarnów....

93

19 Kwiecień 2018
Zarządzenie w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów....

92

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych będących własnością Gminy Żarnów...

91

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...

90

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru wykonania instalacji C.O. tj. grzejnikowej w budynku mieszkalnym z zasobów komunalnych mieszczącym się...

89

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru wykonania prac remontowych związanych z pokryciem dachowym na budynku mieszkalnym z zasobów komunalnych...

88

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru wykonania prac remontowych i adaptacyjnych w budynku mieszkalnym z zasobów komunalnych mieszczącym się...

87

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi Soczówki-Wierzchowisko"...

86

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowe...

85

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów na prace konserwatorskie, restauratorskie...

84

08 Listopad 2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...