Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia Wójta 2013

5

06 Luty 2013
w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w gminie Żarnów na 2013 r....

4

06 Luty 2013
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

2

30 Styczeń 2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2013 r....