Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 23.04.2021 r.

23 Kwiecień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 09.04.2021 r.

09 Kwiecień 2021
W sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące...

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 9 kwietnia 2021 r.

09 Kwiecień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 08.04.2021 r.

08 Kwiecień 2021
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła"...

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29.03.2021 r.

29 Marzec 2021
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25.03.2021 r.

25 Marzec 2021
W sprawie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r....

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 marca 2021 r.

25 Marzec 2021
W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów, sprawozdania o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2020r.,...

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25.03.2021 r.

25 Marzec 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18.03.2021 r.

18 Marzec 2021
W sprawie zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor" w Niemojowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15.03.2021 r.

15 Marzec 2021
W sprawie zawieszenia działalności Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor" w Niemojowicach...

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 marca 2021 r

15 Marzec 2021
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 marca 2021 r

15 Marzec 2021
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok...