Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie Planu Finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów dla zadania „Laboratoria Przyszłości”....

Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Żarnów....

Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie wprowadzenia Zasad publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żarnów....

Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Żarnów procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń....

Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

16 Grudzień 2021
W sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach...

Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 grudnia 2021 r.

15 Grudzień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 grudnia 2021 r.

13 Grudzień 2021
W sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 r....

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 grudnia 2021 r.

01 Grudzień 2021
W sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania - rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Labolatoria Przyszłości"  w Szkole Podstawowej im....

Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 grudnia 2021 r.

01 Grudzień 2021
W sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania - rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu " Labolatoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej...

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 01 grudnia 2021 r.

01 Grudzień 2021
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej....

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 listopada 2021 r.

30 Listopad 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22 listopada 2021 r.

22 Listopad 2021
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021 – 2024....