Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22.01.2021 r.

22 Styczeń 2021
W sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Żarnów...

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20.01.2021 r.

20 Styczeń 2021
W sprawie zmian z budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12.01.2021 r.

12 Styczeń 2021
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11.01.2021 r.

11 Styczeń 2021
W sprawie wznowienia działalności Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Niemojowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.01.2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.01.2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom...

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.01.2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie planu dofinansowania na 2021 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 4 stycznia 2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy...

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.01.2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie" - Wykonanie kotłowni na pellet wraz z...

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.01.2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie ustalenia zasad wynajmu pojazdów mechanicznych stanowiących własność Gminy Żarnów i wysokości opłat za świadczenie usługi...