Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2017

203

23 Luty 2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego...

202

23 Luty 2017
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90...

201

23 Luty 2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

198

23 Styczeń 2017
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat...

197

23 Styczeń 2017
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów...

196

23 Styczeń 2017
w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych i sołtysów...