Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2017

217

13 Kwiecień 2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Pilichowice...

216

13 Kwiecień 2017
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2017 roku...

215

13 Kwiecień 2017
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej...

214

13 Kwiecień 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego...

213

13 Kwiecień 2017
w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

212

13 Kwiecień 2017
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017...

210

13 Kwiecień 2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdyszewicach...

209

13 Kwiecień 2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach...

208

13 Kwiecień 2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

207

13 Kwiecień 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026...

205

23 Luty 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Antosika na działalność Wójta Gminy Żarnów...

204

23 Luty 2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Pilichowice stanowiącej własność Gminy Żarnów...