Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2017

232

07 Lipiec 2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach...

231

07 Lipiec 2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

230

07 Lipiec 2017
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyżej niż wysokość określona w art. 90...

229

07 Lipiec 2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na...

226

07 Lipiec 2017
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

225

07 Lipiec 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2016...

221

08 Czerwiec 2017
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

223

26 Maj 2017
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania...

222

26 Maj 2017
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Żarnów...

221

26 Maj 2017
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

218

13 Kwiecień 2017
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Chełsty...

217

13 Kwiecień 2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Pilichowice...