Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2017

247

26 Wrzesień 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia...

246

26 Wrzesień 2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położnej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów...

245

26 Wrzesień 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oraz regulację granic drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy oznaczonej nr ewidencyjnym 252 położonej we...

244

26 Wrzesień 2017
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Trojanowice...

241

14 Wrzesień 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek...

243

14 Wrzesień 2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko...

240

14 Wrzesień 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie...

239

14 Wrzesień 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie...

236

07 Lipiec 2017
w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Żarnów...

235

07 Lipiec 2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania,...

234

07 Lipiec 2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze...

233

07 Lipiec 2017
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej mienie gminne...