Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2017

259

10 Listopad 2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żarnów na lata 2017-2022...

258

10 Listopad 2017
w sprawie zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków...

257

10 Listopad 2017
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok...

256

10 Listopad 2017
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok...

255

10 Listopad 2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok...

254

10 Listopad 2017
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu...

253

10 Listopad 2017
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowa...

252

10 Listopad 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły...

251

10 Listopad 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół...

247

04 Październik 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia...

242

04 Październik 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/131/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego...

248

26 Wrzesień 2017
w sprawie udzielenia Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem...