Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2016

127

16 Marzec 2016
w sprawie nadania ulicy na terenie miejscowości Żarnów...

123

16 Marzec 2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020...

122

16 Marzec 2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020...