Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2016

136

07 Czerwiec 2016
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Pilichowice...

134

07 Czerwiec 2016
w sprawie: przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 3125E Marcinków - Chełsty - Grębenice...

133

07 Czerwiec 2016
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016 - 2020...

132

07 Czerwiec 2016
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2016...

131

07 Czerwiec 2016
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarnowie...

130

07 Czerwiec 2016
w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016...

124

16 Marzec 2016
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie....

126

16 Marzec 2016
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości...

125

16 Marzec 2016
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. WANT2LEARN W REINTEGRACJI EDUKACYJNO ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NEET Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, współfinansowanego...

121

16 Marzec 2016
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015-2020...

118

16 Marzec 2016
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

117

16 Marzec 2016
w sprawie: udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi...