Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2016

192

23 Styczeń 2017
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok...

191

23 Styczeń 2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok...

180

25 Listopad 2016
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r....

179

25 Listopad 2016
w sprawie: zatwierdzenia opłat zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków...

178

25 Listopad 2016
w sprawie: rozpatrzenia skargi Zarządu Fundacji "INTERREGION" na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie...

175

19 Październik 2016
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Żarnów rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu...

174

19 Październik 2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko...

173

19 Październik 2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Afryka...

172

19 Październik 2016
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów...

171

19 Październik 2016
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek w miejscowości Żarnów stanowiących własność Gminy...

170

19 Październik 2016
w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Powiatem Opoczyńskim partnerskiego projektu pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku...

169

19 Październik 2016
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Antosika na Wójta Gminy...