Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2015

27

10 Kwiecień 2015
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Żarnów...

26

10 Kwiecień 2015
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego....

25

10 Kwiecień 2015
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno...

40

02 Kwiecień 2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów na 2015 r....

39

02 Kwiecień 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/2013z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych...

38

02 Kwiecień 2015
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarnów....

37

02 Kwiecień 2015
w sprawie: utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Żarnów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja...

36

02 Kwiecień 2015
w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015...