Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2015

56

10 Lipiec 2015
w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji an działalność Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie utworzonego...

55

10 Lipiec 2015
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziały Gminy Żarnów na obwody głosowania,...

58

10 Lipiec 2015
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnów,...

59

10 Lipiec 2015
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowa...

42

10 Kwiecień 2015
w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie Gminy...

41

10 Kwiecień 2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie przy ul....

33

10 Kwiecień 2015
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Żarnów...

32

10 Kwiecień 2015
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność kościelną Parafii w Żelazowicach...

31

10 Kwiecień 2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie gminy Żarnów...

30

10 Kwiecień 2015
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Żarnów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda...

29

10 Kwiecień 2015
w sprawie zmian Statutu Gminy Żarnów...

28

10 Kwiecień 2015
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów...