Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2015

68

02 Wrzesień 2015
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach....

62

10 Lipiec 2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi NIEMOJOWICE...

61

10 Lipiec 2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Żarnów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku...

60

10 Lipiec 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla...

57

10 Lipiec 2015
w sprawie wyboru metody ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...

45

10 Lipiec 2015
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach...

46

10 Lipiec 2015
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Żarnów...

47

10 Lipiec 2015
w sprawie: przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

49

10 Lipiec 2015
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

52

10 Lipiec 2015
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015...

54

10 Lipiec 2015
w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji gminy Żarnów w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"...

57

10 Lipiec 2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów...