Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2015

81

05 Listopad 2015
w sprawie wyboru ławników...

78

08 Październik 2015
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego...

77

08 Październik 2015
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015...

76

08 Październik 2015
w sprawie udzielenia dotacji celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkowicach...

72

02 Wrzesień 2015
w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Żarnów...

71

02 Wrzesień 2015
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników...

70

02 Wrzesień 2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Żarnów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

73

02 Wrzesień 2015
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żarnów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych...

69

02 Wrzesień 2015
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015...

65

02 Wrzesień 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

66

02 Wrzesień 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

67

02 Wrzesień 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...