Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2015

92

29 Grudzień 2015
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015...

88

29 Grudzień 2015
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie...

89

29 Grudzień 2015
w sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniu lub osobie fizycznej prowadzenia Szkoły Podstawowej w Klewie...

93

29 Grudzień 2015
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r....

98

29 Grudzień 2015
w sprawie udzielenia Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem okien...

100

29 Grudzień 2015
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Niemojowice...

94

29 Grudzień 2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok...

87

17 Grudzień 2015
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015-2020...

85

05 Listopad 2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Wierzchowisko...

84

05 Listopad 2015
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów...

83

05 Listopad 2015
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/72/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania rośliny z...

82

05 Listopad 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/131/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego...