Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2013

187

05 Kwiecień 2013
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"....

182

08 Marzec 2013
w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach na terenie gminy Żarnów....

181

08 Marzec 2013
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...

180

08 Marzec 2013
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów"...

177

08 Marzec 2013
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

176

08 Marzec 2013
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

175

08 Marzec 2013
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...