Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2013

217

09 Grudzień 2013
w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żarnów...

216

04 Grudzień 2013
w sprawie: dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo  - Dostępność - Rozwój zadania pn.:...

207

18 Wrzesień 2013
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji....

208

18 Wrzesień 2013
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno...

211

18 Wrzesień 2013
w sprawie: nabycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" na rzecz Gminy Żarnów....

212

18 Wrzesień 2013
w sprawie wyrażenia zgody na wyjście ze współwłasności w nieruchomości położonej w Żarnowie....

213

18 Wrzesień 2013
w sprawie; zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy....

204

23 Sierpień 2013
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek w miejscowości Żarnów stanowiących Mienie Komunalne Gminy....

205

23 Sierpień 2013
w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy....

206

23 Sierpień 2013
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żarnów....

196

27 Czerwiec 2013
w sprawie: regulacji granic nieruchomości poprzez zamianę działek we wsi Dłużniewice...

197

27 Czerwiec 2013
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...