Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2009

117

23 Lipiec 2009
w sprawie: zmian z budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r....

116

23 Lipiec 2009
w sprawie: uchwalenia " Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 z...

115

23 Lipiec 2009
w sprawie: okreslenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli ztrudnionych w...

114

23 Lipiec 2009
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów...

113

23 Lipiec 2009
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2009 r....

142

22 Lipiec 2009
w sprawie : wyrażenia zgody na regulację granic drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy oznaczonej nr ewidencyjnym 9 położonej we wsi...