Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2009

131

24 Lipiec 2009
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych...

132

24 Lipiec 2009
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r....

121

24 Lipiec 2009
w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy na rzezcz Skarbu Państwa Dyrekcji generalnej Dróg Krajowych i Autostrad...

123

24 Lipiec 2009
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r....

124

24 Lipiec 2009
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żarnów...

125

24 Lipiec 2009
w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Żarnów...

126

23 Lipiec 2009
w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarnów oraz...

127

23 Lipiec 2009
w sprawie: utraty mocy przez uchwałę Nr XIV/48/04 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia...

128

23 Lipiec 2009
w sprawie: Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej...

120

23 Lipiec 2009
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy...

119

23 Lipiec 2009
w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za...

118

23 Lipiec 2009
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2009...