Lista wszystkich artykułów z kategorii: Opinie RIO

19

06 Luty 2013
Uchwała Nr II/10/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej...

366

31 Grudzień 2012
Uchwała Nr II/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii...

365

31 Grudzień 2012
Uchwała Nr II/365/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii...

364

31 Grudzień 2012
Uchwała Nr II/364/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej...

232

29 Październik 2012
Uchwała nr II/232/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 października 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej...

303

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żarnów...

301

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2011 rok...

302

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żarnów...

128

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu...

349

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego...

179

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żarnów o udzielenie absolutorium Wójtowi...

514

02 Sierpień 2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żarnów...