Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji (budowa farmy fotowoltaicznej Bronów dz 78 i 79)

15 Luty 2022
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Bronów)

31 Grudzień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części Dz....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Bronów)

31 Grudzień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (budowa zespołu paneli fotowoltaicznych WIERZCHOWISKO)

10 Grudzień 2021
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedwsięzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „WIERZCHOWISKO” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa farmy fotowoltaicznej Bronów dz 78 i 79)

08 Grudzień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Budowa...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Bronów)

19 Październik 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Budowa...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Bronów)

15 Październik 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: „Budowie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa zespołu paneli fotowoltaicznych WIERZCHOWISKO)

21 Wrzesień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu...

Sprostowanie omyłki pisarskiej (Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1051 w obrębie Żarnów)

06 Wrzesień 2021
Wójt Gminy Żarnów postanawia sprostować, na wniosek z dnia 27.08.2021 r. Pani Małgorzaty Gil Prezesa Zarządu PCWO Energy Projekt Sp....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (przebudowa drogi Marcinków-Adamów)

26 Sierpień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (przebudowa drogi Chełsty-Jasion)

26 Sierpień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Wody Polskie)

20 Sierpień 2021
Wykonanie przejścia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 3xHDPE wraz z kablami Z-XOTKtsd 36J, XzTKMXpw2x2x0,8 pod dnem rzeki Czarna w...