Lista wszystkich artykułów z kategorii: Budżet Gminy na rok 2011

52

17 Październik 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 rok...

53

17 Październik 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

49

17 Październik 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

33

20 Wrzesień 2011
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 r....

301

12 Wrzesień 2011
w sprawie: opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2011 rok...

303

12 Wrzesień 2011
w sprawie: opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żarnów...

302

12 Wrzesień 2011
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żarnów...

128

12 Wrzesień 2011
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów...

349

12 Wrzesień 2011
w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego...

43

12 Sierpień 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 rok...

44

11 Sierpień 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...

41

28 Lipiec 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok...