Lista wszystkich artykułów z kategorii: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2033

Uchwała Nr XLVIII/340/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2022 r.

03 Styczeń 2023
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023-2033...