Lista wszystkich artykułów z kategorii: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2028

Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020

30 Grudzień 2020
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021 - 2028...