Lista wszystkich artykułów z kategorii: Opinie RIO

Uchwała Nr II/200/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2021 r.

28 Wrzesień 2021
W sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2021 roku....

Uchwała nr II/82/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2021 r.

28 Kwiecień 2021
W sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2020 rok...

Uchwała nr II/14/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2021 r.

25 Styczeń 2021
W sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów....

Uchwała Nr II/265/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2020 roku

10 Grudzień 2020
W sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żarnów  ...

Uchwała Nr II/264/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

10 Grudzień 2020
W sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2021 rok...

Uchwała Nr II/205/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 października 2020 roku

13 Październik 2020
W sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2020 roku...

Uchwała Nr II/88/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r.

05 Maj 2020
W sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2019 rok...

Uchwała Nr II/33/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 stycznia 2020 r.

28 Styczeń 2020
W sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów...

Uchwała Nr II/325/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2019 r.

20 Grudzień 2019
W sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żarnów...

Uchwała Nr II/324/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2019 r.

20 Grudzień 2019
W sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2020 r....

Uchwała Nr II/219/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 października 2019 r.

31 Październik 2019
W sprawie zmiany uchwały w sprawie opini dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2019 r.  ...

Uchwała Nr II/211/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 2019 r.

15 Październik 2019
W sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2019 r....