Lista wszystkich artykułów z kategorii: Opinie RIO

Uchwała nr II/236/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2022 r.

01 Grudzień 2022
W sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żarnów...

Uchwała nr II/235/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2022 r.

01 Grudzień 2022
W sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2023 rok...

Uchwała nr II/207/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 października 2022 r.

17 Październik 2022
W sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2022 roku...

Uchwała nr II/57/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2022 r.

29 Kwiecień 2022
W sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2021 rok...

Uchwała Nr II/261/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2021 r.

06 Grudzień 2021
W sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żarnów...

Uchwała Nr II/260/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 grudnia 2021 r.

06 Grudzień 2021
W sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2022 rok...

Uchwała Nr II/200/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2021 r.

28 Wrzesień 2021
W sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2021 roku....

Uchwała nr II/82/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2021 r.

28 Kwiecień 2021
W sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Żarnów z wykonania budżetu za 2020 rok...

Uchwała nr II/14/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2021 r.

25 Styczeń 2021
W sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów....

Uchwała Nr II/265/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2020 roku

10 Grudzień 2020
W sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żarnów  ...

Uchwała Nr II/264/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

10 Grudzień 2020
W sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Żarnów na 2021 rok...

Uchwała Nr II/205/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 października 2020 roku

13 Październik 2020
W sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarnów za I półrocze 2020 roku...