Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   
  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie

  1.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  02.01.2019

  2.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  08.04.2019

  3.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  Wyjaśnienie

  07.04.2020

  26.10.2020

   
   

   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:


  ilość wyświetleń: 552
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-01-08 14:36:03 Łukasz Dusza
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-08 14:36:03 przez Ewelina Głąbała
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra