Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.5.2022
  "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie"

  Data

  Tytuł Pliki
  28.04.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  28.04.2022 SWZ PDF
  28.04.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  28.04.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  28.04.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  28.04.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  28.04.2022 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  28.04.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  28.04.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  28.04.2022 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  28.04.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  28.04.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  28.04.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  11.05.2022 Wyjaśnienia do treści postępowania PDF
  11.05.2022 Przedmiar robót PDF
  13.05.2022 Informacja o kwocie PDF
  13.05.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  03.06.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 175
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-04-27 21:37:18 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-04-27 21:37:18 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra