IGWK.Z.271.3.2022 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w formule zaprojektuj i wybuduj


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.3.2022
  "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie" w formule zaprojektuj i wybuduj
  ID postępowania: 48cc90ae-d591-4c91-9f67-1f47fd7e022c

  Data

  Tytuł Pliki
  25.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  25.03.2022 SWZ PDF
  25.03.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  25.03.2022 Wykaz doświadczenia kierownika budowy do punktacji - załącznik Nr 1a do SWZ DOC
  25.03.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  25.03.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  25.03.2022 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik Nr 3a do SWZ DOC
  25.03.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 4 do SWZ PDF
  25.03.2022 Wykaz osób- załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  25.03.2022 Wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  25.03.2022 Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 7 do SWZ DOC
  25.03.2022 Wzór zobowiązania do oddania zasobów - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  25.03.2022 Program Funkcjonalno - Użytkowy - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  25.03.2022 Decyzja nr 92/2019 - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
       
    ZMIANA 11.04.2022 R.  
  11.04.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  11.04.2022 Pytania do treści SWZ PDF
  11.04.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  11.04.2022 SWZ WERSJA AKTUALNA PO ZMIANACH PDF
  11.04.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 4 do SWZ WERSJA AKTUALNA PO ZMIANACH PDF
       
    ZMIANA 19.04.2022 R.  
  19.04.2022 Pytania do treści SWZ PDF
  19.04.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  19.04.2022 Decyzje pozwolenie wodnoprawne ZIP
  19.04.2022 Dokumentacja geologiczna PDF
  22.04.2022 Informacja o kwocie PDF
  26.04.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  26.04.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 606
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-03-25 16:42:17 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-03-25 16:42:17 przez Tomasz Wełna
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra