IGWK.Z.271.2.2022 Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej – II etap


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.2.2022
  "Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej" - II etap

  Data

  Tytuł Pliki
  22.03.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  22.03.2022 SWZ PDF
  22.03.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  22.03.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  22.03.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  22.03.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  22.03.2022 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  22.03.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  22.03.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  22.03.2022 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  22.03.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  22.03.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SWZ ZIP
  22.03.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  06.04.2022 Informacja o kwocie PDF
  06.04.2022 Inforamcja z otwarcia ofert PDF
  08.04.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu PDF

  ilość wyświetleń: 188
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-03-23 10:51:34 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-03-23 10:51:34 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra