IGWK.Z.271.12.2021 Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.12.2021
  Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie"

  Data

  Tytuł Pliki
  22.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  22.11.2021 SWZ PDF
  22.11.2021 Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy DOCX
  22.11.2021 Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu DOCX
  22.11.2021 Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania DOCX
  22.11.2021 Załącznik Nr 4 do SWZ - Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zadania DOCX
  22.11.2021 Załacznik Nr 5 do SWZ - Wykaz usług DOCX
  22.11.2021 Załacznik Nr 6 do SWZ - Wykaz osób DOCX
  22.11.2021 Załacznik Nr 7 do SWZ - Wzór umowy PDF
  22.11.2021 Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. doświadczenia personelu DOCX
  22.11.2021 Załącznik Nr 9 do SWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy ZIP
  22.11.2021 Załącznik Nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania PDF
       
    AKTUALIZACJA 29.11.2021 R.  
  29.11.2021 Pytania do treści SWZ PDF
  29.11.2021 Zmiana treści SWZ PDF
  29.11.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  29.11.2021 Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy DOCX
  29.11.2021 Załacznik Nr 7 do SWZ - Wzór umowy PDF
  07.12.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania PDF
  07.12.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF
  17.01.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
  24.01.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty PDF
  10.02.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 596
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-11-22 20:06:19 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-11-22 20:06:19 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra