IGWK.Z.271.9.2021 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice – Górki 2021


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.9.2021
  "Przebudowa drogi wewnętrznej miejscowości Niemojowice - Górki 2021"

  Data

  Tytuł Pliki
  20.09.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  20.09.2021 SWZ PDF
  20.09.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  20.09.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  20.09.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  20.09.2021 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  20.09.2021 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  20.09.2021 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  20.09.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  20.09.2021 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  20.09.2021 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  20.09.2021 Przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  20.09.2021 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  05.10.2021 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania PDF
  05.10.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF
  08.11.2021 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu PDF

  ilość wyświetleń: 343
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-09-20 22:09:58 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-09-20 22:09:58 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra