Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.4.2021
  "Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa remizy OSP"

  Data

  Tytuł Pliki
  10.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  10.05.2021 SWZ PDF
  10.05.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  10.05.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  10.05.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  10.05.2021 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  10.05.2021 Wykaz osób - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  10.05.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 6 do SWZ PDF
  10.05.2021 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 7 do SWZ ZIP
  10.05.2021 Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SWZ PDF
  10.05.2021 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  25.05.2021 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia PDF
  25.05.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF
  01.06.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 338
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-05-10 22:50:53 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-05-10 22:50:53 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra