Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.5.2021
  "Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa remizy OSP"

  Data

  Tytuł Pliki
  09.06.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  09.06.2021 SWZ PDF
  09.06.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  09.06.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  09.06.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  09.06.2021 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  09.06.2021 Wykaz osób - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  09.06.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 6 do SWZ PDF
  09.06.2021 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 7 do SWZ ZIP
  09.06.2021 Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SWZ PDF
  09.06.2021 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  24.06.2021 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia PDF
  24.06.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF

  ilość wyświetleń: 285
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-06-09 17:16:24 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-06-09 17:16:24 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra