IGWK.Z.271.2.2021 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha Północna Cmentarna)


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.2.2021
  "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)"

  Data

  Tytuł Pliki
  09.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  09.05.2021 SWZ PDF
  09.05.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  09.05.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  09.05.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  09.05.2021 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  09.05.2021 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  09.05.2021 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  09.05.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  09.05.2021 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  09.05.2021 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  09.05.2021 Przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  09.05.2021 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  21.05.2021 Wyjaśnienia do treści SWZ - 21.05.2021 PDF
  24.05.2021 Wyjaśnienia do treści SWZ - 24.05.2021 PDF
  25.05.2021 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia PDF
  25.05.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF
  14.07.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 721
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-05-09 15:54:59 Sylwia Kupisińska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-05-09 15:54:59 przez Sylwia Kupisińska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra