IGWK.Z.271.10.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.10.2021
  "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów"

  Data

  Tytuł Pliki
  03.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  03.11.2021 SWZ PDF
  03.11.2021 Wykaz miejscowości - załącznik Nr 1 do SWZ XLS
  03.11.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  03.11.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  03.11.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  03.11.2021 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  03.11.2021 Wykaz narzędzi - załącznik Nr 7 do SWZ DOC
  03.11.2021 Wykaz usług - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  03.11.2021 Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. - regulamin utrzymania czystości i porządku - załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  03.11.2021 Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  03.11.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  03.11.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia - załącznik Nr 12 do SWZ PDF
  03.11.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia - załącznik Nr 13 do SWZ PDF
  08.11.2021 Pytania do treści SWZ - 08.11.2021 r. PDF
  08.11.2021 Załącznik Nr 2 do SWZ - aktualizacja 08.11.2021 r. DOC
  08.11.2021 Załącznik Nr 11 do SWZ - aktualizacja 08.11.2021 r. PDF
  08.11.2021 Zmiana treści SWZ - 08.11.2021 r. PDF
  08.11.2021 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 08.11.2021 r. PDF
    AKTUALIZACJA 12.11.2021 R.  
  12.11.2021 Zmiana treści SWZ - 12.11.2021 r. PDF
  12.11.2021 Wyjaśnienia treści SWZ - 12.11.2021 r. PDF
  12.11.2021 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2021 r. PDF
  12.11.2021 Załącznik Nr 2 do SWZ - aktualizacja 12.11.2021 r. DOC
  12.11.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  12.11.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  12.11.2021 Wykaz narzędzi - załącznik Nr 7 do SWZ DOC
  12.11.2021 Wykaz usług - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  12.11.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  12.11.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia - załącznik Nr 12 do SWZ PDF
  12.11.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia - załącznik Nr 13 do SWZ PDF
  12.11.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku PDF
  12.11.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/156/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług PDF
  23.11.2021 Informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania PDF
  23.11.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF
  07.12.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 441
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-11-03 08:51:43 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-11-03 08:51:43 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra