Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2021

Uchwała Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

Uchwała Nr XXXVII/259/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarnów”...

Uchwała Nr XXXVII/258/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „ Senior – WIGOR” w Niemojowicach...

Uchwała Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXVII/256/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu...

Uchwała Nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XXXVII/254/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki udzielanej Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Chełstach...

Uchwała Nr XXXVII/253/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego...

Uchwała Nr XXXVII/252/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy Żarnów na 2021 r....

Uchwała Nr XXXVII/251/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 16 grudnia 2021 r.

17 Grudzień 2021
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028...

Uchwała Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała Nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r.

10 Listopad 2021
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok...