w sprawie:zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29. r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie, Działania: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 470
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2016-11-25 10:21:53 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-11-25 10:21:53 przez Monika Kurzyk
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra