w sprawie: uchwalenia " Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2009

  ilość wyświetleń: 312
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra