Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zamówienia publiczne do 130 000 zł (od 01.01.2021 r.)

Opracowanie uproszczonych projektów technicznych wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót polegających na montażu elementów małej architektury w ramach funduszu sołeckiego

06 Kwiecień 2021
Zapytanie ofertowe IGKW.Z.ZO.11.2021 "Opracowanie uproszczonych projektów technicznych wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót polegających na montażu elementów małej architektury w ramach funduszu...

Opracowanie dokumentacji technicznej robót polegających na montażu elementów małej architektury w ramach funduszu sołeckiego

24 Marzec 2021
Zapytanie ofertowe IGKW.Z.ZO.10.2021 "Opracowanie dokumentacji technicznej robót polegających na montażu elementów małej architektury w ramach funduszu sołeckiego"   Data Tytuł Pliki 24.03.2021 Zapytanie ofertowe PDF 24.03.2021 Formularz ofertowy DOC 24.03.2021 Wykaz przedsięwzięć PDF 06.04.2021 Zawiadomienie o...

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy dróg na terenie Gminy Żarnów

11 Marzec 2021
Zapytanie ofertowe IGKW.Z.ZO.7.2021 "Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy dróg na terenie Gminy Żarnów"   Data Tytuł Pliki 11.03.2021 Zapytanie ofertowe PDF 11.03.2021 Formularz ofertowy DOC 11.03.2021 Szkic poglądowy Jasion JPG 11.03.2021 Szkic poglądowy Wierzchowisko JPG 11.03.2021 Szkic poglądowy...

Podziały nieruchomości rozgraniczenia nieruchomości wznowienia granic połączenia działek modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub będących przedmiotem zamiany lub nabycia przez Gminę położonych na terenie gminy Żarnów.

15 Styczeń 2021
Oferta "Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub będących...