Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (OSP Ż)

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

31 Lipiec 2018
Żarnów, dnia 30.07.2018 r.   Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowieul. Szolna 826-330 Żarnów     Znak sprawy: OSP.271.2.2.2018     Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Budowa i...

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

31 Lipiec 2018
Żarnów, dnia 30.07.2018 r.   Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowieul. Szkolna 826-330 Żarnów     Znak sprawy: OSP.271.2.2.2018     Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Budowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

18 Czerwiec 2018
Żarnów, dnia 18.06.2018 r.       Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna ul. Szkolna 8, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: OSP.271.2.2018   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - aktualizacja 29.05.2018

29 Maj 2018
Żarnów, dnia 15.05.2018 r.       Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna ul. Szkolna 8, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: OSP.271.1.2018   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu...

ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ

08 Sierpień 2014
Żarnów, dnia 08.08.2014 r.Nr OSP. 271.1.1.2014WSZYSCY WYKONAWCYDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu strażackiego dla zadania pn. „Zakup samochodu średniego dla...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

06 Sierpień 2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.zarnow.tensoft.plŻarnów: Zakup samochodu średniego dla OSP ŻarnówNumer ogłoszenia: 263204 -...