OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żarnów z dnia 03 marca 2016 roku


  Na podstawie art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się, że projekt „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów pokój nr 9 w dniach od 03.03.2016 do 25.03.2016 r. w godz. od 800 – 1500 oraz na stronie Urzędu Gminy Żarnów (www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu).

  W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych dokumentów.

  Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020

  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020”


  ilość wyświetleń: 179
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr