Konsultacje społeczne opracowania


  Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje społeczne opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020

  Z treścią tego dokumentów mieszkańcy Gminy Żarnów mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej urzędu www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu. Dokumenty dotyczące PGN, w tym m.in. formularz konsultacyjny, który można wypełnić umieszczając w nim swoje uwagi, umieszczamy, poniżej jako załączniki.

  Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji” w dniach od 06.04.2016 r. do dnia 28.04.2016 r.

  Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest analiza i przedstawienie działań możliwych do realizacji, których wdrożenie będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o fundusze unijne na lata 2014-2020 w działaniach takich jak:

      – termomodernizacje budynków,

      – korzystanie z odnawialnych źródeł energii,

      – modernizacja infrastruktury drogowej i transportu.

  FORMULARZ KONSULTACJI KLIKNIJ TUTAJ

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015 – 2020 KLIKNIJ TUTAJ

  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŻARNÓW NA LATA 2015-2020 KLIKNIJ TUTAJ


  ilość wyświetleń: 175
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2016-04-06 22:02:49 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-04-06 22:02:49 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr