Wodociągowanie południowej cz. gminy Żarnów


  W listopadzie 2005r. Gmina Żarnów rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą \\\"Wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach\\\".
  Realizacja odbywa się w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnnianiu konkurencyjności regionów.
  Finansowanie inwestycji odbywa się w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz 25 % wkład własny gminy.
  Całkowity wartość inwestycji zgodnie z projektem wynosi 5.787.800,00 PLN. Zadanie podzielone jest na IV etapy. Planowane zakończenie inwestycji to koniec grudnia 2006r.

  ilość wyświetleń: 99
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr