Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli


  27 marca 2006r. Gmina Żarnów podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli”.
  Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 680.000,00 PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 wynosi 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu w tym:
  - środki Funduszu w kwocie 397.500,00 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych;
  - współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 53.000,00 PLN co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych Projektu.
  Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania wartość zadania zgodnie z umową z Wykonawcą zadania wynosi 530.863,65 PLN.
  Zadanie zrealizowane będzie zgodnie z umową z Wykonawcą w okresie od 15 maja do 26 czerwca 2006 roku.

  ilość wyświetleń: 93
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-05-30 00:00:00 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-05-30 00:00:00 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr