Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

29 Kwiecień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2019 r.

24 Kwiecień 2019
W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Renowacja Rynku w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z...

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2019 r.

24 Kwiecień 2019
W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej" realizowanego z...

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r.

15 Kwiecień 2019
W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku...

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r.

15 Kwiecień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r.

15 Kwiecień 2019
W sprawie odwołania i powołania nowego członka Interdyscyplinarnego...

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11 kwietnia 2019 r.

11 Kwiecień 2019
W sprawie planu dofinansowania na 2019 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 kwietnia 2019 r.

02 Kwiecień 2019
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów"...

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r.

26 Marzec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r.

26 Marzec 2019
W sprawie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r....

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r.

26 Marzec 2019
W sprawie przedstawienia sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2018 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego...

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 marca 2019 r.

20 Marzec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...